.

 SISTERS HELPING EACH OTHER REACH A HIGHER HEIGHT 

NEWS

S.H.E.R.A.H. will host her 1st circle of 2015

Posted by Shante Duncan on January 7, 2015 at 9:05 PM

Greetings Sistar,

I pray all is well with each of you.  I am thankful and blessed to be here with you in 2015.  Life is moving fast and the healing presence of empowered women on the Earth is increasing.  We are honored to be one of the many organizations called to provide a space for women to build and bond.

S.H.E.R.A.H. will host her very 1st sister circle of 2015.  During this circle we will engage in the healing art of yoga, hot topics, healing rituals for the new year and fresh smoothies and light food.

All circles will take place at Urb Arts, 2600 N. 14th Street, Saint Louis, MO from 9:00 am - 12:00 pm

The circles are open to women from all walks of life. 

Love offerings are welcome.

Membership applications available after each circle.

Membership is $65 per year

includes discounts on products and services

Free entry into sister circles

Discounts on events


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

8 Comments

Reply YenovoA621
7:32 PM on March 2, 2020 
Hello, just came across your articles, really like your works!
Would like to post some useful links, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube to mp3
Youtube to mp3
YouTube MP3 å¤?æ??
Youtube to mp4
Reply GarrymaP
1:44 AM on March 4, 2020 
AliExpress Trends. best with aliexpress

PC with Aliexpress

Eco Products AliExpress

On Valentine's Day, a bear of roses
Smartphone Oneplus 3T A3003
Xiaomi mi 9 lite 6/64gb Youtube
The smartphone for extreme Blackview BV9900 Youtube
Buy HUAWEI mate 30 Pro

The entire catalog of goods by category in the online store AliExpress:

The best gifts for the new year 2019-2020
HOT goods up to 90% off
HOME APPLIANCES New year, new home! Save up to 60%
CONSUMER ELECTRONICS The best of the best, up to 50% off!
TOY & HOBBIES Spread holiday cheer at up to 60% off
BEAUTE & HEALTH Glow up with year-end deals up to 60% off
PHONES & ACCESSORIES Up to 50% off 2019 best buys!
COMPUTER & OFFICE Up to 50% off on 2019 most useful gadgets!
CARS & MOTORCYCLES 50% off top trendy items for the road ahead

JBL T280 TWS Wireless Headphones - Ð?еÑ?пÑ?оводнÑ?е наÑ?Ñ?ники JBL T280 TWS
UcvHf5cNnGA
Doogee S95 Pro Modular Rugged Smartphone
p1Hvh4mc0qw

GET CASHBACK UP TO 90%

Youtube channel for uplifting
Public VK AliExpress Trends. best with aliexpress
Reply PinUp
8:33 AM on March 4, 2020 
Pin-Up Casino Ð?ин Ð?п Ð?азино оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? на денÑ?ги или беÑ?плаÑ?но
Reply MarilynMum
8:08 PM on March 11, 2020 
Dqrgsidxc
СÐ?езРÐ?Сâ?¹Ð Âµ СÐ?РÑ?СÑ?Р»СÐ?РÑ?Сâ??СÑ?СÐ?Сâ?¹ РÑ?Р· РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р° СÐ?СÑ?Сâ?¡Ð Ð?РÑ?Рâ?? СÐ?абРÑ?Сâ??Сâ?¹
СÐ?Р»СÐ?Р±Сâ?¹ РÑ?Р· РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р° РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÐ?РµРÒ?РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?РÑ?
РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÑ?СÐ?РÐ?РµСâ?°Ð ÂµÐ Ð?РÑ?Рµ РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?Р·РÐ?РÑ?РÒ?СÐ?Сâ??РÐ?РµРÐ?РÐ?Сâ?¹Ð¡â
?¦ РÑ?РÑ?РÑ?РµСâ?°Ð ÂµÐ Ð?РÑ?Рâ??
РÐ?Р°СÐ?РÑ?РÑ?Р»РÑ?РÑ? РÐ?Р° РÒ?РÑ?РÑ? РÐ?Сâ?¹Ð Ð?РÑ?РÒ? РÑ?Р· Р·Р°РÑ?РÑ?СÐ?
Reply MixJak
5:51 PM on March 18, 2020 
hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
Reply PinUp
6:47 PM on March 18, 2020 
Ð?ин Ð?п казино Pin Up Casino оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? на денÑ?ги или беÑ?плаÑ?но
Reply Kristinaemeri
10:58 PM on March 27, 2020 
Anybody home? :)
Reply Richardowefe
8:28 AM on April 1, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки бÑ?ла оÑ?нована в Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?добÑ?Ñ?ва поÑ?Ñ?ебиÑ?елей. У наÑ?ей знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?овиÑ?ков Ð?линÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й паÑ?к и Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ?. Ð?аÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?делаÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? вÑ?пÑ?Ñ?каемой пÑ?одÑ?кÑ?ии вам в подÑ?одÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? вÑ?его Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о-напÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? пÑ?одÑ?кÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?ное Ñ?еÑ?ение и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
пакеÑ? майка кÑ?пиÑ?Ñ?


СпеÑ?иализиÑ?ованное междÑ?наÑ?одное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие Ð?Ð?Ð? Ð?алаÑ?ов Ð?Ñ?меÑ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вам, Ñ?икаÑ?нÑ?й Ñ?оваÑ? и Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? внÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й запаÑ? изделий( подаÑ?оÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ?) на Ñ?оÑ?говом Ñ?кладе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ое пÑ?инÑ?Ñ?ие заказов, оÑ?менное обÑ?лÑ?живание клиенÑ?ов и Ñ?амÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие в оÑ?Ñ?аÑ?ли Ñ?аÑ?Ñ?енки даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? закÑ?пиÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ? майка абÑ?олÑ?Ñ?но вÑ?ем. Ð?Ñ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?, изгоÑ?овлÑ?еÑ?, и конеÑ?но поÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? веÑ?Ñ? набоÑ? Ñ?паковки(пакеÑ?ов из полипÑ?опилена Ñ? пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?м дном ).